Keunikan gaya hidup orang laut di Semporna

Last update: 10/02/2019

Oleh Jailani Hasan

SEMPORNA, 10 Feb  (Bernama) -- Keistimewaan Semporna tidak hanya  terletak pada  pulau-pulau yang terkenal di dunia tetapi tetapi juga keunikan yang terdapat pada cara  kehidupan  masyarakat  Bajau  Laut yang dikategorikan sebagai manusia ‘nomad laut’, ‘gipsi laut’ dan komuniti yang hidup dengan perahu yang masih lagi mengamalkan cara hidup berpindah-randah.

Kebanyakan komuniti ini tinggal di di daerah Semporna seperti  pulau  Mabul, Boheydulang, Sibuan, Maiga, Mantabuan, Selakan, Tatagan dan Omadal.

Pulau Boheydulang, Selakan, Sibuan dan Mantabuan adalah sebahagian daripada Taman Marin Tun Sakaran juga dikenali sebagai Taman Kepulauan Semporna, yang diwartakan pada tahun 2004 sebagai taman ketujuh Sabah.

Pada 4 Feb lepas penulis telah diberi peluang menyertai sekumpulan pelancong dari China bagi menyambut Tahun Baharu Cina di pulau Mabul.

Penulis tertarik pada gaya kehidupan orang laut ini. Selain bahasa ibunda,  kebanyakan daripada mereka, mungkin bukan semua, boleh bertutur bahasa Cina dan Inggeris  dengan kefasihan yang sederhana.....